David Platt

Odvažno naviještanje (Lk 3,18)

07. 05. 2023

Isusa ne možemo prilagoditi

13. 06. 2017